Onderwijs ABCADD

ADD staat voor Attention Deficit Disorder. Het is een aangeboren aandoening. ADD wordt veroorzaakt door een afwijking in de werking van de neurotransmitters in de hersenen. Dit leidt tot een veranderde activiteit in bepaalde gebieden van de hersenen. 

Volgens DSM-IV, het algemeen gebruikte handboek voor de indeling van psychische aandoeningen, is ADD een subtype van ADHD.

ADD kenmerkt zich door een aandachtstekortstoornis en concentratieproblemen. 

ADD wordt meer dan ADHD in verband gebracht met depressie, angststoornissen en slechte schoolprestaties. Gedragsproblemen zijn over het algemeen minder aan de orde.

Onderzoek toont aan dat ADHD of ADD voorkomt bij 1 tot 4% van alle kinderen en dat zeker een derde deel er ook als volwassene nog last van ondervindt. Dit is een nogal ruime uitslag van het onderzoek en er is dus ook veel discussie over de diagnose ADD en ADHD.

ADD en ADHD komen voor bij mensen van alle opleidingsniveaus.