Onderwijs ABCBedplassen

Veel kinderen plassen ’s nachts nog in bed. Van de 4-jarigen plast ongeveer 12% in bed, van de 5-jarigen is dat 10% en bij de 6-jarigen vinden we nog 8% bedplassers. Hoe ouder de kinderen worden, des te minder kans er op bedplassen is. Deze cijfers blijken over verschillende onderzoeken vrij constant te zijn.

Hoewel u dus kunt zeggen “dat het vanzelf wel overgaat als men maar lang genoeg wacht”, is het begrijpelijk dat u niet wilt wachten tot uw kind vanzelf droog wordt.

Bedplassen is voor ouders vaak een heel probleem. Niet alleen vanwege de extra was, maar misschien krijgt u de idee dat u faalt als opvoeder. Het lukt immers niet uw kind droog te krijgen terwijl buren en familieleden vertellen dat hun kinderen al met drie jaar droog waren. Vooral voor moeders is het een dagelijkse bron van ergernis dat hun kind nog in bed plast.


Ook voor een kind is bedplassen lastig. Hij kan niet voldoen aan het verlangen dat u heeft. Iedere ochtend wordt hij geconfronteerd met zijn falen. Hij heeft nog maar net zijn ogen open of ontdekt dat zijn bed weer nat is. En u kunt nu wel proberen om net te doen of u het niet merkt, maar kinderen voelen toch dat u weer teleurgesteld bent.

En zo bereikt u het tegendeel van wat u wilt. U wilt u kind zo snel mogelijk droog. Maar evenals met stotteren geldt, dat hoe meer kinderen hun best gaan doen en zich inspannen, des te groter wordt de kans op falen. Bij sommige kinderen verdwijnt elke motivatie om het te proberen: het gaat toch niet en ik krijg toch op mijn kop. Zo wordt verhinderd, dat het “vanzelf overgaat”, omdat ze teveel, te krampachtig hun best doen, of omdat ze het helemaal hebben opgegeven.

Het effect dat bedplassen heeft, stopt niet met de natte lakens. Iedere ochtend falen komt niet ten goede aan het zelfbeeld van een kind. Het zelfbeeld is het geheel van ideeën dat u over uzelf hebt (of u dingen aankan, of u al dan niet aardig bent, etc.). Het zelfbeeld bepaalt voor een deel hoe u uw gedraagt: als u uzelf aardig vindt, zult u aardig tegen anderen doen; als u zelfvertrouwen hebt, zult u in nieuwe situaties initiatief en durf tonen. Niet zelden vinden we onder kinderen die nog in bed plassen een negatiever zelfbeeld dan onder kinderen die wel droog zijn. Het is dus niet verwonderlijk, dat het zelfbeeld vaak veel positiever wordt na een behandeling, wanneer een kind wel droog is. Bedplassen kan zo een grote invloed hebben op het verdere functioneren van het kind. Kinderen die nog in bed plassen kunnen vaak niet mee op schoolreisjes of uit logeren gaan. Ze zijn bang dat andere kinderen “het” merken en dat ze uitgelachen worden. Op deze manier kunnen kinderen zich soms sociaal minder goed ontwikkelen dan wanneer ze droog zouden zijn.

Zowel voor u als voor het zelfbeeld en de sociale contacten van uw kind is het vaak beter om niet te wachten tot uw kind vanzelf droog wordt. Jaren van teleurstellingen kunnen voorkomen worden.