Onderwijs ABCSMARTI

Het is belangrijk om doelstellingen SMARTI te formuleren.

SMARTI staat voor:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden
  • Inspirerend

Bij het specifiek formuleren gaat het erom dat de doelen duidelijk, eenduidig en concreet zijn. De doelen moeten meetbaar zijn, zodat gecontroleerd kan worden of de doelstelling bereikt is.

Ook moet het niveau acceptabel zijn, niet te hoog en niet te laag. Een realistisch doel ziet op de haalbaarheid van het doel.

Tijdgebonden wil zeggen dat er een begin- en einddatum vastgesteld wordt. Het is van belang dat een doelstelling inspirerend is, zodat iedereen ervoor gaat.