Onderwijs ABCSchakelklas

Een schakelklas is een klas waarin leerlingen extra les krijgen in taal, lezen en het nieuwe woordenschat. Het taalprogramma is dus intensief en er is veel begeleiding. Kinderen kunnen in een schakelklas geplaatst worden als de beheersing van het Nederlands onvoldoende is. Door het volgen van de lessen in de schakelklas hebben ze meer kans op een goede baan in de Nederlandse maatschappij. Een schakelklas is bijvoorbeeld enkele dagdelen per week, naast de reguliere basisschool. Het opzetten van schakelklassen in heel Nederland is een initiatief van het ministerie van OCW.