Onderwijs ABCRoos van Leary

De Amerikaanse psycholoog Timothy Leary heeft interactiestijlen van mensen geplaatst in een cirkel met vier polen: Boven, Tegen, Samen en Onder. Deze zogenaamde ‘Roos van Leary wordt veel toegepast om zicht te krijgen op sociale relaties. Het geeft geen waardeoordeel aan het gedrag, maar maakt inzichtelijk dat het ene gedrag het andere oproept.

In de Roos van Leary kunnen de verschillende gedragsvormen en relatiewensen worden weergegeven. Gedraagt iemand zich onder, dan gaat de ander bijna vanzelfsprekend boven zitten. Gaat iemand echter boven zitten, dan moet de ander naar beneden. Maar let op: als de één zich samen gedraagt, dan gaat de ander zich ook samen gedragen. Hetzelfde geldt voor tegen-gedrag. 

In onderstaand artikel wordt dieper ingegaan op de Roos van Leary.