Onderwijs ABCRemedial Teaching (RT)

Remedial teaching is extra uitleg en hulp aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial teaching kan individueel of in kleine groepjes. De leerkracht die deze hulp geeft, heet een remedial teacher. Er zijn twee soorten remedial teachers: leerkrachten die binnen het reguliere onderwijs extra hulp geven en personen die een eigen praktijk hebben en het buiten school om doen. De RT-er probeert eerst een beeld te krijgen van het probleem aan de hand van een gesprek, toetsen en/of observaties. Daarna wordt een handelingsplan opgesteld met de doelen voor de komende periode.