Onderwijs ABCPercentielscores

Percentielscores zijn de scores van toetsen met een absolute normering waarbij de populatie kinderen verdeeld is in categorieën. Het Cito maakt gebruik van percentielscores in vijf categorieën: 

Niveau A:
Goed tot zeer goed. Dit zijn de circa 25% best scorende leerlingen.

Niveau B:
Ruim voldoende tot goed. Dit zijn de circa 25% leerlingen die net boven het landelijk gemiddelde scoren.

Niveau C:
Matig tot ruim voldoende. Dit zijn de circa 25% leerlingen die net onder het landelijk gemiddelde scoren.

Niveau D:
Zwak tot matig. Dit zijn de circa 15% leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren.

Niveau E:
Zeer zwak tot zwak. Dit zijn de circa 10% laagst scorende leerlingen.