Onderwijs ABCPedagogiek

Pedagogiek is opvoedkunde. Andere gangbare betekenissen zijn onderwijsleer en opvoeding. De pedagogiek probeert op een systematische manier kennis te verwerven over de ontwikkeling van een kind tot zijn volwassenheid.

Pedagogiek is een wetenschap, de uitvoerder daarvan is een pedagoog. Pedagogen bestuderen de opvoeding en de ontwikkelingsfasen van een kind. Daarnaast kijken zij ook naar de relatie van het kind met zijn omgeving, want dat heeft invloed op de ontwikkeling.

Er zijn diverse specialisaties in de pedagogiek, zoals orthopedagogiek en onderwijspedagogiek. Ook zijn er takken van de pedagogiek die zich bezighouden met de theorie of de historie.