Onderwijs ABCPDD-NOS

PDD-NOS staat voor het Engelse Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified. Het is dus een pervasieve ontwikkelingsstoornis die niet anderszins omschreven is. Het is de restgroep van kinderen die niet het syndroom van Asperger hebben en bijvoorbeeld maar twee kenmerken van klassiek autisme. Eigenlijk is het een verlegenheidsdiagnose. Er zijn geen harde criteria voor. Richtlijnen zijn: 

  • Beperking of achterstand in de sociale interacties
  • Tekortkomingen in de (non)verbale communicatie of stereotiepe, zich herhalende gedragingen. 

Het gedragsbeeld is minder nadrukkelijk, maar dat wil niet zeggen dat deze kinderen er minder onder lijden. Ze worden helaas vaak overschat of negatief beoordeeld.