Onderwijs ABCPDD

PDD is een afkorting van Pervasive Developmental Disorder. Het is een stoornis met betrekking op het verwerken van informatie. Hieronder valt het verwerken van sociale informatie, van verbale en nonverbale informatie. Ook hebben deze kinderen moeite met fantasie. Kort gezegd begrijpen ze dus niet altijd goed wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Er zijn verschillende vormen van PDD. Bij sommige kinderen komen er maar weinig prikkels binnen, bij anderen juist erg veel. Bij kinderen met PDD is het sociale contact het grootste probleem.