Onderwijs ABCODD

ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder en betekent oppositioneel opstandige gedragsstoornis. ODD is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de ontwikkelingsstoornissen. 

Kinderen met deze aandoening zijn vaak ongehoorzaam, driftig, en houden zich vaak niet aan de regels. Kinderen met ODD hebben meerdere problemen in de sociale omgang met leeftijdgenoten, maar vooral met volwassenen.

De aandoening ODD is te vergelijken met de anti-sociale gedragsstoornis. Kenmerken daarvan zijn opstandigheid en eigenzinnigheid. De symptomen zijn bij ODD over het algemeen iets milder van aard.

Als kinderen ODD hebben, is er vaak sprake van comorbiditeit. Dat wil zeggen dat de aandoening samengaat met andere ziektebeelden. Stoornissen waar ODD vaak mee samengaat zijn ADHD, autisme of een reactieve hechtingsstoornis.

Door het samengaan met andere ziektebeelden, is de diagnose ODD niet eenvoudig te maken. Zo overlappen bijvoorbeeld de symptomen van een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en ADHD. Bij ODD ligt de nadruk echter meer op agressiviteit en bij ADHD op impulsiviteit.