Onderwijs ABCNormjaartaak

De normjaartaak is de jaartaak van een fulltime leerkracht. Dit is vastgelegd in de CAO. In het primair onderwijs omvat deze taak 1659 uur. De verdeling daarvan is als volgt:

  • Lesgevende taak: 930 uur
  • Lesgebonden taken (35%x930): 325 uur
  • Deskundigheidsbevordering (10%): 166 uur
  • Taakuren: 238 uur

Bij parttimers is de verdeling naar rato van de werktijdfactor.

Dit is de theorie. In de praktijk geven de meeste leerkrachten aan dat de werkdruk flink hoger ligt.