Onderwijs ABCMediawijsheid

Mediawijsheid is het bewust en actief deelnemen aan de mediasamenleving. Om goed deel te kunnen nemen, zijn diverse competenties nodig. Mediawijzer.net heeft een competentiemodel ontwikkeld met de volgende vaardigheden:

Begrip.

  • Inzicht hebben in de toename van het mediagebruik in de samenleving.
  • Begrijpen hoe media gemaakt worden.
  • Zien hoe media de werkelijkheid kleuren.

Gebruik.

  • Apparaten, software en toepassingen gebruiken.
  • Oriënteren binnen mediaomgevingen.

Communicatie.

  • Informatie vinden en verwerken.
  • Content creëren.
  • Participeren in sociale netwerken.

Strategie.

  • Reflecteren op het eigen mediagebruik.
  • Doelen realiseren met media.


Dit model is uitgewerkt naar competentieniveaus voor kinderen, PABO-studenten en leerkrachten in het basisonderwijs. 

Het begrip netiquette (als samentrekking van internet en etiquette) wordt gebruikt om (ongeschreven) gedragsregels aan te duiden die fatsoenlijk internetgebruik bevorderen.