Onderwijs ABCMCDD

MCDD is de afkorting van Multiple Complex Developmental Disorder. Het is een meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis in het autistisch spectrum. Kinderen met MCDD hebben moeite met het reguleren van emoties en gedachten. Om een voorbeeld te geven: Als ze een beetje bang zijn, kunnen ze gelijk in paniek raken. Kinderen met MCDD hebben moeite met het doorzien van sociale verhoudingen. Eén op één-relaties gaan vaak wel goed, maar zodra de relaties niet meer te overzien zijn, kunnen er problemen komen. Sommige kinderen met MCDD vermijden sociaal contact en hebben gebrek aan empathie. Anderen kunnen helemaal opgaan in hun fantasie en het verschil met de werkelijkheid niet meer goed onderscheiden. Er is dus verschil in kenmerken. De behandeling richt zich op het verminderen van angsten en het bieden van structuur.