Onderwijs ABCLIO-stage

De LIO-stage is de eindstage in de afstudeerfase van de lerarenopleiding. LIO staat voor leraar in opleiding. De LIO-stage moet voldoende afgerond zijn om een diploma te kunnen krijgen. Een LIO-stagiaire moet officieel onder begeleiding voor de klas staan. In de praktijk betekent dit dat de begeleider op korte afstand aanwezig is, bijvoorbeeld in een kamertje naast de klas. Het is niet verplicht om een LIO-stagiaire vergoeding te geven. De school ontvangt wel een stagevergoeding, maar mag ervoor kiezen om die voor andere doelen te besteden. Als een student aangenomen wordt als LIO-werknemer, krijgt hij wel salaris.