Onderwijs ABCLeerlingvolgsysteem (LVS)

Het leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. In een LVS voert de leerkracht toetsresultaten in van methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen.

Maar het gaat niet alleen om studieresultaten, ook informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling komt erin te staan. In een LVS worden de handelingsplannen gemaakt en alle notities opgeschreven.

Een leerkracht in de bovenbouw kan dus precies zien wat er elk jaar bij de overdracht van de leerling besproken is. Ook kan hij terugkijken of de leerresultaten van zijn leerlingen een stijgende of dalende lijn laten zien. En absentie wordt erin bijgehouden.

Veelgebruikte leerlingvolgsystemen zijn Cito LOVS en ParnasSys. Daarnaast zijn er ook systemen op de markt die de ontwikkeling van de kinderen volgen op andere gebieden dan alleen de toetsen. Voorbeelden zijn Seeing Me en Looqin.