Onderwijs ABCLA/LB-schaal

In het basisonderwijs zijn er globaal gezien twee loonschalen: LA en LB. In een LB schaal krijg je meer salaris dan in een LA schaal. Als gewone leerkracht krijg je de LA schaal.

De LB schaal geldt in het speciaal (basis)onderwijs en kan in het reguliere basisonderwijs gebruikt worden voor leerkrachten die een speciale opleiding en functie hebben.

De school bepaalt of een opleiding en functie in aanmerking komt voor een LB schaal. Het kan gaan om de functie van bijvoorbeeld reken coördinator, taal coördinator, begaafdheidsspecialist of counselor.

De overheid heeft extra geld beschikbaar gesteld om te zorgen dat steeds meer leerkrachten in een LB schaal komen. Op deze manier wil de overheid meer groeimogelijkheden en professionaliteit in het basisonderwijs creëren. Dit heet het versterken van de functiemix.

Verschil tussen​ LA en LB schaal
De verschillen tussen de LA en LB schaal zijn niet heel scherp. Er zijn 15 aspecten van de functieomschrijven en op 4 van deze kenmerken verschillen de LA en LB schaal van elkaar. Het gaat dan om de volgende punten:

kenmerk 1, aard van de werkzaamheden
LA: gangbare zaken en problemen, waarbij eigen interpretatie is vereist en oplossingen moeten worden aangedragen.
LB: aard van de werkzaamheden: minder gangbare of nieuwe taken en problemen waarbij na analyse, oplossingen in samenhang en geïntegreerd worden ontwikkeld.

kenmerk 4, aanpak van de werkzaamheden
LA: inspelen op  nog niet eerder voorgekomen situaties, waarbij uit bekende oplossingen moet worden gekozen.
LB: inspelen op nog niet eerder voorgekomen situaties waarbij zelf alternatieve benaderingen moeten worden gezocht.

kenmerk 6, keuzevrijheid
LA: vrijheid om – op basis van interpretatie van gegevens – consequenties van te kiezen oplossingen tegen elkaar af te wegen.
LB: vrijheid om  – na analyse – benaderingen of alternatieven af te stemmen op gewijzigde of zich wijzigende omstandigheden.

kenmerk 11, kennis
LA: algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis en ervaring van het vakgebied (…)
LB: brede of gespecialiseerde theoretische kennis van het vakgebied (…)

Effect voor de school
Met name bij dat laatste kenmerk komt een gespecialiseerde opleiding als onderscheidend aspect in beeld. Daarbij is dus ook van belang wat de betreffende leraar met die opleiding in de school doet. Komt deze opleiding echt aan de school ten goede door het initieren van onderwijsverbetering en het coachen van collega's? Worden er zelf alternatieve benaderingen bedacht bij onderwijs(leer)problemen? Is er sprake van een duidelijk hoger niveau van analyse van onderwijssituaties?

 

Bron verschillen tussen LA en LB schaal: Iedere leerkracht een professional!