Onderwijs ABCKlasinrichting

De klasinrichting is de manier waarop het klaslokaal ingericht is. Het is belangrijk om hier vooraf goed over na te denken, want een effectieve inrichting levert een positieve bijdrage aan de werksfeer in de klas. De klasinrichting is onder te verdelen in drie aspecten:

Instructieruimte.
Hieronder valt de plaats van de instructietafel, maar ook of alle leerlingen het digibord goed kunnen zien.

Materiaalruimte.
Dit heeft betrekking op een logische indeling van de kasten, maar ook op de plaats waar het leerlingenmateriaal uitgestald wordt. Dit kan aan de wanden, maar ook op het plafond. Let op of de leerlingen hierdoor niet teveel afgeleid worden.

Loopruimte.
Zorg voor een logische, goed begaanbare looproute naar de materialen en de toilet. Zet geen kinderen met concentratie- of gedragsproblemen langs de looproute.