Onderwijs ABCIGDI-model

De letters IGDI staan voor Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie. Het IGDI-model is een variant op het Directe Instructie model en is  gebaseerd op twee principes:

  • De leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg
  • De leerlingen leren door oefening en herhaling.

Er is een verdeling in verschillende fasen. De eerste fasen  van het IGDI-model creëren condities om te leren. In de daaropvolgende fasen wordt geleerd.

Het doel van het IGDI model is dat alle leerlingen de basisstrategieën beheersen van een bepaalde leerstof. Maar ook dat er ruimte is voor differentiatie.

De fasen van het IGDI-model zijn:

  • Gezamenlijke start van de les (= korte introductie met de hele groep).
  • Interactieve instructie en begeleid inoefenen (eventueel zonder de plusleerlingen die geen instructie nodig hebben en zelfstandig aan het werk gaan).
  • A. Zelfstandig Werken van de groep / B. Verlengde Instructie aan de zwakke leerlingen
  • Zelfstandig werken van de groep (leerkracht loopt rond en helpt waar nodig)
  • Afsluiting van de les (= reflectie op de les met de hele groep).