Onderwijs ABCHeterogene groepen

Heterogene groepen zijn groepjes waarbij de kinderen in de groepjes een verschillend niveau hebben. Dat niveau kan betrekking hebben op het leervermogen of de kennis, maar ook op de vaardigheden, zoals de samenwerking. Het principe is dat de zwakkere leert van de sterkere leerling, terwijl de sterkere leerling zelf ook groeit. Want door uitleggen komt de leerling zelf op een hoger niveau van beheersing. Het is wel van belang dat de leerkracht bij de samenstelling van de groepjes oplet of de niveaus niet al te ver uit elkaar liggen. De ervaring met heterogene groepen is dat de zwakkere leerlingen hier veel aan hebben, zonder dat de sterkere leerlingen eronder lijden.