Onderwijs ABCGeen-bodem-syndroom

Het Geen-bodem-syndroom is een emotionele handicap die voorkomt bij adoptiekinderen. Het gedrag doet denken aan een hechtingsstoornis. Het Geen-bodem-syndroom ontstaat door affectieve en lichamelijke verwaarlozing in het jonge kinderleven. Vooral het ontbreken van een duurzaam aanwezig en liefhebbende moeder/vader/verzorg(st)er heeft ernstige gevolgen. Als een baby al op jonge leven ervaart dat hij niet gewenst is, dan is dat erg beschadigend.

Een kind met het Geen-bodem-syndroom heeft op jonge leeftijd teveel gemist en/of wreedheden gezien. Het gevolg hiervan is het onvermogen en een diepgewortelde angst om duurzame relaties aan te gaan. Het is ongeneeslijk, al is het voor sommigen wel mogelijk om met behulp van goede begeleiding en therapie met deze handicap te leven.