Onderwijs ABCGedragsstoornissen

Gedragsstoornissen is een verzamelnaam voor alle stoornissen bij kinderen, waarbij afwijkend gedrag aangeboren is. Dit is strikt genomen iets anders dan gedragsproblemen, want daarbij is de oorzaak in de omgeving te vinden. Gedragsstoornissen zijn grofweg in twee groepen in te delen: aandachttekort-stoornissen (bijv. ADHD) en stoornissen met normoverschrijdend afwijkend gedrag (bijv. ODD en CDD). Aandachttekort-stoornissen kunnen voorkomen zonder of met hyperactiviteit. In veel gevallen helpt medicatie of gedragstherapie. De hulpverlening moet erop gericht zijn deze jongeren goed te laten functioneren in de maatschappij. Het is belangrijk dat bij de hulpverlening ook de thuissituatie en de school betrokken worden.