Onderwijs ABCGedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn de ongewenste gedragingen die voor de omgeving of het kind zelf storend zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld agressief, driftig of ongehoorzaam gedrag. Ook vernielzucht of pestgedrag horen hierbij.

Dit zijn vooral externaliserende gedragsproblemen, omdat ze naar buiten toe en op anderen gericht zijn. Soms worden ook internaliserende gedragsproblemen hierbij gerekend, zoals faalangst. Als het probleemgedrag langer dan zes maanden duurt, kan er sprake zijn van een gedragsstoornis.

Bij een gedragsstoornis komen de symptomen in bepaalde combinaties voor, die ook in de DSM-V zijn beschreven.