Onderwijs ABCFunctiemix

De functiemix is de verdeling van leerkrachten over de verschillende salarisschalen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft extra geld beschikbaar gesteld voor schoolbesturen. Zo kunnen leerkrachten promotie krijgen naar hogere functies. Een leerkracht in het basisonderwijs start in de LA-schaal. Door promotie kan hij in de LB-schaal komen. Om in aanmerking te komen voor promotie, moet de leerkracht een HBO+ opleidingsniveau hebben. Dit kan hij behalen door het volgen van relevante cursussen, masterclasses, of een HBO-master. Ook kan een leerkracht in aanmerking komen voor het  dragen van (mede)verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van, het uitdragen van en verdedigen van onderwijskundig beleid.  In het voortgezet onderwijs en het speciaal basisonderwijs start een leerkracht in de LB-schaal en kan hij doorgroeien naar een volgende salarisschaal.