Onderwijs ABCFreinet-onderwijs

Het Freinet-onderwijs hoort bij het traditionele vernieuwingsonderwijs. Deze vorm van onderwijs gaat niet uit van vaste methodes, maar heeft de ervaringen en leefwereld van de kinderen als uitgangspunt. De leerlingen vergaderen democratisch in de klas. Het is dus een flexibele en creatieve onderwijsvorm, waarbij de leerkracht samen met de kinderen zorgt voor een zinvolle invulling van het thema. Kinderen zijn gemotiveerder, omdat ze zelf gekozen hebben wat ze gaan doen. Bij het leren gaat het om onderzoeken en experimenteren. De kinderen krijgen veel vertrouwen en verantwoordelijkheid. De grondlegger van dit concept is de Franse onderwijzer Célestin Freinet (1896 – 1966.)

Meer informatie via de site van wij-leren.nl