Onderwijs ABCCyberpesten

Cyberpesten is het pesten via digitale media op internet. Een ander woord is digitaal pesten. Dit gaat meestal via social media zoals You Tube, Facebook, Instagram, Twitter, SnapChat of Whatsapp en chatrooms. De meest voorkomende vorm is laster in de vorm van kwetsende teksten of belastende foto’s en filmpjes. Vaak gebeurt het anoniem – daders voelen zich onbereikbaar en durven daardoor meer.

Door het digitale karakter is het moeilijker je af te sluiten van deze vorm van pesten: het komt ook thuis de veilige omgeving binnen, wat extra belastend is. Bovendien is het cyberpesten niet terug te draaien: op het internet blijven gegevens jarenlang staan. Voor leerkrachten en ouders is het een onzichtbaar gebeuren waar ze moeilijk vat op krijgen.

Online pesten komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens, omdat jongens directer zijn.

Vormen van cyberpesten kunnen zijn: Bangalijsten, Grooming, sexting en identiteitshack. Er zijn een aantal organisaties waar cyberpesten gemeld kan worden maar er zijn nog weinig mogelijkheden om je er tegen te verweren. Wel zijn er verschillende tips om met digitaal pesten om te gaan, o.a.

  • niet reageren op vervelende berichten
  • nooit adres, achternaam of telefoonnummer achterlaten op internet
  • gebruik altijd een schuilnaam
  • informeer je omgeving als je gepest wordt
  • bewaar vervelende berichten als bewijs
  • reageer niet op een nummer dat je niet kent.