Onderwijs ABCCoöperatief leren

Coöperatief leren wordt ook wel samenwerkend leren genoemd. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen.

Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. De kinderen zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. De gedachte hierachter is dat zowel de zwakke als de sterke kinderen hiervan leren. De zwakke leerlingen, doordat ze uitleg krijgen en aangemoedigd worden. De sterke leerlingen, omdat zij de stof op een hoger niveau leren beheersen als ze het aan anderen uitleggen. Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking.

Coöperatief leren gaat uit van vijf basisprincipes:

  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid.
  • Individuele verantwoordelijkheid.
  • Directe interactie.
  • Samenwerkingsvaardigheden.
  • Evaluatie van het groepsproces.